Lär dig mer om Attraktionslagen!

När man pratar om att "manifestera" så syftar man på att föra in en viss specifik energi in i sitt liv med hjälp av attraktionslagen. 
Enligt attraktionslagen / Law of attraction så är varenda sak som dyker upp i ditt liv skapat med hjälp av dina tankar, ditt fokus, djupa övertygelser, dina känslor och kort och gott din energi som du sänder ut. 

När man pratar om att t.ex. manifestera pengar så gäller följande:
När du har starka och djupa övertygelser och tro om att "pengar är lätt att tjäna" och att "det finns tillräckligt med pengar för alla" och när du känner positiva känslor när du tänker på pengar så betyder det att du håller en hög vibration när det kommer till pengar vilket underlättar i att attrahera in just det i ditt liv. Alltså - Med en hög vibration kring det du vill manifestera - så kommer du med lättja att attrahera mer av det in i ditt liv. Law of attraction korresponderar med Hermeticismens "Mentalism" vilket beskriver universum som "Mentalt". "All is mind, the universe is mental" översatt "Allt är sinne, universum är mentalt".

Därför är det så viktigt när det kommer till vad vi tror på och tänker kring saker när vi vill manifestera. 

Vad du tänker på attraherar du till dig. Därför är det så himla viktigt att försöka tänka så positivt du kan för att attrahera det du vill. Är det svårt att vara positiv så försök att ta en mer neutral approach så ska du se att det underlättar för att inte attrahera in saker du inte vill manifestera. Och kom ihåg att checka in med dig själv och se VARFÖR vill du manifestera detta? Fråga gång på gång varför tills du kommer till rot-orsaken och försök att ställa in ditt mindset på att det du manifesterar redan är ditt. 

T.ex. Jag vill manifestera pengar. Varför? för att jag ska kunna köpa "x". Varför? "För "x" skulle få mig att känna - 
Där har du känslan du vill ställa in dig på för din manifestation och även vad du vill manifestera i det fysiska med dina pengar. Detta är viktig information i manifestationsprocessen!
Och det gör även att du lär känna dig själv bättre genom att gå till grunden av din önskan samtidigt som du förstår vilken vibration du vill sända ut för att få tillbaka samma vibration. 


Ett simpelt sätt att tänka mer positivt är genom att använda dig av affirmationer. En affirmation är i grunden en fras eller mening som har en positiv laddning som affirmerar något du vill kalla in. 
Några exempel är t.ex. "Jag duger, precis som jag är" "Jag attraherar pengar med lättja" "Jag finner ro i livets oklarheter" "Allt kommer lösa sig på bästa sätt möjligt" "Jag är så tursam!" "Allt löser sig alltid för mitt högsta bästa" "Jag attaherar överflöd av pengar i mitt företag"Jennys 6 snabba för manifestation

1. Var specifik och detaljerad i vad du vill kalla in i ditt liv.
2. Rensa och stilla dina tankar, andas djupt, blunda och visualisera, gärna i meditation.
3. Höj din frekvens, dvs höj ditt känslotillstånd och tänk positivt. 
4. Säg högt eller skriv ut vad du vill manifestera i ditt liv, skriv eller säg det som att det redan här hänt!
5. Visualisera och dagdröm, fantisera om hur det känns när det manifesterat sig!
6. Släpp taget, annars kan det skapa motstånd ifall du går runt och tänker på det konstant. Speciellt när du är i verkligheten där det ej har manifesterat sig ännu. Lita på processen och lita på att det kommer manifestera förr eller senare.

Var tacksam för allt du har nu!
När du är i vibrationen av tacksamhet så är du mer öppen för att ta emot mer att vara tacksam över.