De 7 hermetiska principerna

De sju hermetiska principerna tros vara principerna som styr universum och skapar den verkligheten du lever i - och genom kunskapen av detta och med dessa principer i åtanke så kan du skapa den verkligheten du önskar ditt liv att vara. Hermeticism är en filosofiskt system som är baserat på den antika guden Hermes Trismegistus lära. Enligt hermeticism så kan hela universums visdom nås oberoende av religion. 

1908 så publicerades en bok med namnet "The kybalion" för att dela Hermes trismegistus läror. I denna boken beskrivs 7 hermetiska lagar som antagits av Hermes trismegistus och hans elever. När dessa lagar / principer förstås och praktiseras så sägs dessa universiella lagar vara svaren till att leva ett tillfredsställande och meningsfullt liv helt i din kontroll. På grund av detta så har ledande figurer inom sfären av esoteriska idéer, det ockulta och mysticismen ägnat böcker och tal åt att undervisa de hermetiska principerna i detalj för att elever ska förstå hur universum fungerar och manifestera verkligheten de önskar. 


Här kommer de 7 hermetiska principerna och hur du använder dem för att skapa den verkligheten du vill. 

1. Principeln av mentalism  - "Allt är tanke, universum är mentalt."
Denna principen, om man bryter ner den så är den väldigt likt attraktionslagen vilket staterar att dina tankar skapar din verklighet. Genom att använda dig av denna lagen så har du makten att bestämma omständigheterna omkring dig då enligt hermetisk filosofi - allt i universum är mentalt skapat. Allt som finns - skapades av en tanke. Förändringarna som sker på detta plan - i ditt sinne - fortsätter sedan till att bli din verklighet. 

2. Principeln  av korrespondens - "Som ovan, så under; som under, så ovan” (as above, so below, as below so above)
 Enligt denna princip är världen omkring dig en manifestation av din inre värld. Så småningom om blir dina inre tankar, oavsett om det är på en medveten eller undermedveten nivå, dina yttre omständigheter. De olika metoderna för manifestation är baserade på denna hermetiska princip eftersom de är tekniker som tränar ditt fokus och dina tankar som sedan fortsätter att bli din verklighet tillslut.   

3. Principen av vibration ”Ingenting vilar, allt rör sig, allt vibrerar” Denna princip förklarar att allt är energi, varesig det är ett fysiskt objekt eller en tanke. Allt har sin vibration. Dess vibration gör det verkligt. I samma sekund du har en tanke så för den med sig en vibration. Ju mer man tänker tanken desto mer energi får det för att bli mer och mer verkligt. Av denna anledning så är det viktigt att arbeta med att höja sin energi och vibration för att manifestera positiva saker i sitt liv.  
4. Principen av polaritet ”Allt är dualistiskt, allt har poler, allt har sitt par av motsatser. Lika och olika är desamma, motsatser är identiska till sin natur- men olika i grad; ytterligheter möts; alla sanningar är bara halvsanningar; alla paradoxer kan förenas.” 
Enkelt förklarat beskriver principen av polaritet att alla motsatser är i grund och botten samma sak, bara olika ändar av samma spektrum.  Till exempel är värme och kyla fastän motsatser båda temperaturer. Likaså är kärlek och hat motsatta nivå av en stark känsla. Den enda skillnaden mellan de två ändarna av spektrumet är vibrationer.  Enligt hermetisk filosofi så kan detsamma sägas om anden och verkligheten. I praktiken uppmuntrar denna princip dig att ändra din vibration mot den mer positiva änden av spektrumet för att förbättra din relation med det. 
5. Principeln av rytm  ”Allt flödar, in och ut, allt har sina tidvatten; allt stiger och faller, pendelsvängningen visar sig i allt, måttet på svängningen till höger är måttet till svängningen till vänster; rytmen kompenserar."
Denna princip liknar Newtons 3:e rörelselag som säger att ”För varje handling finns det en lika och motsatt reaktion” Allt som är i universum kommer tillslut att jämna ut sig vilket leder till en ebb och en flod.  När man tänker till sitt eget mentala eller känslomässiga tillstånd i livet så kan du se att detta manifesterar sig som känslomässiga toppar och dalar som du går igenom. Att bemästra denna princip är att lära sig att centrera sin energi så att du inte medvetet eller omedvetet agerar - för att motverka en känsla vilket får pendeln att svänga vilt ifrån den ena sidan till den andra. Detta leder till ett tillstånd av inre frid där din grund är stark och du kan förbli så oberörd du kan av omständigheterna omkring dig. 
6. Principeln av Orsak och verkan 
”Varje orsak har din verkan, varje verkan har sin orsak. Allt sker enligt lag; slumpen är endast ett namn för lag som inte erkänns; det finns många orsaksplaner men ingenting undgår denna lag"  
Universum styrs av olika lagar, vilket betyder att ingenting händer utan anledning. Du kanske inte direkt kan peka ut en specifik orsak till en viss effekt eftersom orsaken kan inträffa på olika plan av existens men varje handling har en ringeffekt som leder till en konsekvens. Till exempel så är dåligt humör en effekt av en viss orsak. Genom att förstå dessa hermetiska principer kan du utkräva makt över ditt sinne så att du kan ta dig ur ett dåligt humör samtidigt som du kan bemästra ditt sinne så att du blir verkan istället för effekten av orsaken vilket gör att du kan undvika dåligt humör helt och hållet om du så vill.  
7. Principeln av genus ”Genus är i allt, allting har sina maskulina samt feminina energier, genus manifesterar på alla plan av existens”. I hermetisism är genusprincipen inte nödvändigtvis om det fysiska könet utan syftar istället på egenskaperna som maskulinitet och femininitet har som skapar balans i universum. Allt förkroppsligar både maskulina och feminina energier och att lära sig hur man är öppen för och balanserar dessa energier inom sig själv kan i slutändan ta dig till ett högre medvetande tillstånd som är kraftfullt och eftertänksamt på samma gång. Källa: https://www.yourtango.com/self/7-hermetic-principles-master-your-reality