Lär dig mer om crystal grids!


Vad är crystal grids för något?
Crystal grids, även kallat kristallnät är ännu ett sätt att kunna manifestera med hjälp av stenar i kombination med helig geometri. I ett kristallnät så placerar man ut stenar antingen över ett kristallnät som man har sedan innan, dessa finns att köpa i trä, tyg eller papper men om man vill kan man skriva ut eller så skapa sitt eget. Förslag på symboler som man kan använda kan t.ex. vara Flower of life, Seed of life, Metatrons cube, pentagram, The star of david/hexagram.
Använd det du känner du dras mest till! 

Kristallnät fungerar på så sätt att man använder sig av kraften och egenskaperna som varje sten bär och symboliserar i kombination med kraften av siffror och geometrisk struktur och med detta skapar ett nät där kristallerna jobbar tillsammans i ett form av kollektiv för att skapa ett kraftfullt och sammarbete i form av ett energifält som sänder ut och höjer energin av det du vill manifestera i din omgivning. 

Förslag på hur du kan skapa ditt eget kristallnät:

1. Börja med att bestämma ditt mål / syfte/ intention som du vill manifestera. Exempel på detta kan vara Lugn och ro, Tursamhet, Framgång, Förbättring av din hälsa, ökad kreativitet, kärlek eller kanske ökad inkomst. Möjligheterna är oändliga för vad du kan skapa ett kristallnät för! Var gärna så specifik du bara kan. När du valt ut vad du vill att ditt nät skall manifestera så väljer du kristaller som passar till det ändamålet. Råa, trumlade eller spetsar spelar ingen roll, lita på din intuition att välja precis rätt stenar för ditt nät. 

2. Innan du börjar lägga ut ditt kristallnät så är det bra om du renar utrymmet för att ta bort oönskade energier och skapa en "Clean slate" för ditt nät. Detta kan göras på olika sätt men det vanligaste är att rena med hjälp av rök ifrån t.ex. salvia eller palo santo. 

3. Skriv ner din intention på ett papper, vik sedan ihop pappret emot dig och placera den i mitten under kristallnätet. 

4. Ta ett djupt andetag och säg din intention högt eller visualisera din önskan. 

5. Placera stenarna / kristallerna på mönsterplattan utifrån och inåt, fokusera på ditt mål för manifesteringen för varje kristall som du placerar ut. 

6. Placera sedan den sista stenen i mitten ovanpå ditt papper. 

7. Nästa steg är att aktivera ditt kristallnät. Ta en bergskristallspets eller pekfringret på din dominanta hand och börja ifrån utsidan, dra en osynlig linje mellan varje sten för att energisätta stenarna mellan varandra och håll fortfarande fokuset på din intention för ditt grid medans du jobbar dig inåt till att avsluta i mitten. 

8. Ditt kristallnät är nu aktiverat och klart! Du kan nu placera ljus kring ditt nät ifall det känns som rätt sak att göra.  Lät ditt kristallnät gärna vara orört så länge du känner behövs eller tills det du manifesterar med hjälp av det har manifesterats. 

9. Du kan med fördel ha flera kristallnät igång i samma hem med olika mål, så länge du har plats!