Lär dig mer om chakrasystemet!

Chakra (cakra i sanskrit) betyder hjul och refererar till olika energicenter/punkter i din kropp.De är tänkta att vara likt energihjul eller livsenergi-centrum där energierna bör hållas öppna och flöda fritt med hög energifrekvens för att vi ska hålla en så god hälsa som möjligt.De chakran som vi oftast pratar om huvudsakligen är de sju som ligger beläget längs våran ryggrad, från kronan på huvudet till basen vid svanskotan. 


Det röda rotchakrat vid svanskotan står för din koppling till den fysiska verkligheten, det materiella samt kroppen.

Det orangea chakrat är sakralchakrat vilket är beläget strax under naveln och detta chakrat symboliserar din kreativa kraft, relationer, känslor, livsgnista, passioner och din sexualitet.

Det gula solarplexuschakrat symboliserar självförtroende, viljestyrka, mod, livsglädje,och framåtanda. 

Det gröna hjärtchakrat symboliserar kärlek, medkänsla, harmoni, inre trygghet, att älska, sig själv och andra - villkorslöst, tillit, accpentans och förlåtelse.

Det blåa halschakrat symboliserar din inre röst, sann och klar kommunikation, ljud och skapandeuttryck via tanke, tal och skrift. Detta chakrat visar hur vi tar in och för ut värderingar, kunskap och information överlag.

Det lila / indigofärgade pannchakrat kallas även för det tredje ögat och symboliserar vårat högre medvetande, intuition, vägledning, andlig medvetenhet och fantasi. Detta chakrat när det är i balans hjälper oss att se klart och kunna skilja på tankar som är grundade i rädsla eller kärlek. 

Det vita/violetta kronchakrat symboliserar din förkoppling till universum/ditt högre jag och är centrumet för inspiration, andlighet, energi, healing. Kronchakrat är ingången för livskraften som genomströmmar hela den fysiska kroppen och de sex andra chakrana. 


Alla dessa chakran är som byggstenar för vårat energifält / våran aura och kan delas upp i tre kategorier.
Fysiskt: Bas, navel och solarplexus är de chakran som skapar våran grund och våra mönster.
Emotionellt: Hjärtchakrat hjälper oss att leva i ett friskt känsloflöde av kärlek och gemenskap, att ge och ta emot.
Mentalt: Halschakrat, pannchakrat och kronchakrat visar tillsammans våra visioner, ambitioner och framtidsdrömmar. 

Vad innebär ett blockerat chakra?

Vid psykiska eller fysiska sjukdomar / besvär så kan dina chakran bli blockerade och då kan inte energitillförseln i ditt energifält flöda fritt. Blockeringar i olika chakran skapar stagnering inom de områden som chakrat symboliserar. Med hjälp av olika metoder kan man hjälpa sina chakran på traven för att lösa upp blockeringarna. T.ex. med hjälp av kristaller, reiki-healing, visualisering, meditation, att använda sig mer av färgen av chakrat som är blockerat via mat, klädfärg, smink och liknande så kan man hjälpa sina chakran att öppna upp, läka och tillföra energi till centrat där blockeringen uppstått.

Chakra i balans vs obalans:

 Rotchakrat:
Obalans - Rädsla, ångest, osäkerhet, instabilitet, ogrundad energi överlag.
Balans - Säkerhet, grundad energi, styrka, stabilitet, alla basala behov tillgodoses, känsla av att vara stöttad i livet.

 Sakralchakrat: 
 Obalans - Låg sexdrift, rädsla för intimitet, ingen kreativ gnista, självisolering. 
Balans - Kreativ, lekfull, sexuell, sensuell, förlåtande, passionerad, energisk, ärlig, välmående. 

 Solarplexuschakrat: 
Obalans - Lågt självförtroende och självkänsla, känslan av maktlöshet, mindrevärdeskomplex, sorg. 
Balans - Självförtroende, positivitet, glädje, driven, motiverad, samarbetsvillig, hög självkänsla. 

 Hjärtchakrat: 
Obalans - Empatilös, bitter, hatfull, elak, förtroendeproblematik, oförstående. 
Balans - Kärleksfull, älskvärd, fridfull, medkännande, empatisk, öppenhjärtad, trovärdig, förstående, snäll. 

 Halschakrat: 
 Obalans - Oförmåga att uttrycka sig klart, svårt att säga ifrån, känslan av att vara missförstådd, hemlighetsfull, dålig lyssnare. 
Balans - Kommunikativ, lugn, ärlig, beslutsam, uttrycksfull, tålmodig, autentisk, bra lyssnare. 

 Pannchakrat: 
Obalans - Dåligt omdöme, ofokuserad, torr fantasi, oförmåga att se bortom det fysiska, låg intuition, rädsla, oro. Balans - Intuitiv, fantasifull, insiktsfull, perceptiv, öppensinnad, klarhet, mental styrka, förtroendefull. 

 Kronchakrat: 
Obalans - Depression, frånkopplad ifrån de högre sfärerna av energi, ilska emot högre makter, låg tro och hopp. Balans - Spirituell, öppensinnad, förtroende, fridfullhet, kreativ, fokuserad, närvarande, kopplad till universum. 


 Förutom ovannämnda symptom så kan obalans eller blockeringar i dina chakran manifestera som en fysisk smärta eller sjukdomar som är kopplade till där chakrat är placerat eller omfattar. Men detta var iallafall en liten indikation över hur det kan se ut när ett chakra är i balans eller obalans.