Lär dig mer om trollbord!

6 snabba om trollbord

* Trollbord är en form av andekommunikations-verktyg som kom till Sverige ifrån Finland på 1700-talet.

*Ett trollbord består av tre ben och en rund träplatta upptill.

*Borden är gjorda av Al och skall ej vara spikat eller skruvat utan endast ihoppsatt med hjälp av trä och trälim.

* Bordet funkar så att det har ett ja-ben, nej-ben samt ett räkneben. Lättast är att placera ja-benet till vänster, nej-benet till höger och räknebenet rakt fram med utgångspunkt ifrån den som håller i sessionen. 

*Allra bäst är att vara åtminstone två personer vid bordet då man hjälper varandra att ge energi till seansen då seanser kan ta rätt mycket energi att utföra.

*Alla råds till att ha stor respekt för trollbordet och jobba med sina guider till hjälp med beskydd och i form av språkrör för andarna då du kan dra åt dig mer än du kan tro genom att ha seans via ett trollbord. 


När du fått hem ditt trollbord

När du väl fått hem ditt trollbord så bör du först och främst rena det ordentligt.
Detta kan utföras med hjälp av salvia men kan även göras med hjälp av fullmånens sken. Detta rekommenderas att göras vid varje fullmåne.
Då bordet ej används så rekommenderas även att ta en renad bergskristall som får ligga på bordet under tiden. 

När du väl sitter vid bordet och skall använda det så rekommenderas det att du inte sitter med ryggen emot ryggstödet på stolen. Sitt gärna barfota/utan skor så du blir ordentligt jordad och känner fötterna stadigt mot golvet.

Be om högsta beskydd samt att dina skyddsänglar och guider är med dig under sessionen. Tänk på att bordet ska stå på ett hårt underlag utan någon matta emellan bord och golvet.
Rör med båda händerna och fingertopparna på bordet medsols för att öppna upp sessionen. Då kommer du snart känna hur energi kommer in i dina händer. En del upplever detta som värme, andra kyla. Vissa kan få som "myrkryp" i benen. Bordet kan redan här börja vibrera, hoppa och/eller knacka.

När du känner att du fått in ordentligt med energi i bordet så är det dags att börja arbeta med det.

Be bordet att visa dig ja-benet, nej-benet och be även bordet att visa dig siffran 3 med räknebenet. Då bör bordet knacka tre gånger. 

Nu kan du t.ex. börja med att fråga bordet om det har ett namn. Bordet kommer då kunna använda sig av räknebenet för att visa dig bokstäver. 1 för A, 2 för B 3 för C osv.
Det är dock inte alltid som bordet visar bokstäverna i rätt ordning. T.ex. A E V som kanske egentligen är Eva.

Du kan fortsätta med att fråga vem som är din skyddsguide vid bordet, den guiden är även din "dörrvakt" vid bordet till andevärlden.

Fråga sedan om du har någon med dig ifrån andevärlden, du kommer antagligen få ett "ja".
Sedan därpå kan du be bordet att bokstavera. 
Får du "nej" som svar på frågan om den kan bokstavera såkan du fråga bordet om du har med dig t.ex. "morbror kalle" och får du även där ett nej så kan du fortsatt fråga tills du vet vem som finns med dig. 

Som medial kan du förmodligen kanalisera vem som är med dig. Fråga sedan om det finns några budskap till dig. 
Du kommer få mer och klarare budskap till dig ifall du har någon mer fysisk person med dig vid bordet. Anledningen till detta tros vara att bordet behöver en del energi för att få fram budskap till dig vilket en till människa kan tillsätta till sessionen genom att vara med och dela sin energi till bordet. 

Om ni är fler vid bordet och när bordet har flyttat på sig eller att det har "hoppat upp i knät" på någon så bör det endast vara du som öppnat och håller i sessionen som får ställa tillbaka bordet i den positionen du önskar. Du sätter bordet i den positionen som du känner är rätt för dig. 

Bordets sätt att röra på sig kan även vara en indikation på hur personen ni har kontakt med var i livet. Om bordet rör sig mycket så kan det indikera på att hen som ni har kontakt med var en glad och framåt person då denne levde. Man brukar då säga att bordet "dansar". 

Bäst resultat blir det då man nollställer tankarna och håller sig öppen för budskapen som kommer igenom. Påminn alla runt bordet att hålla sig så öppna och inte tänka så gott de bara kan. 

Sedan är det bara att fortsätta jobba med bordet, den som visat sig ifrån början kan du se som ett "språkrör" från andevärlden och som kommer att hjälpa dig att få fram dina budskap. 

Det är bra om man i förväg skriver ner sina frågor som man vill ställa till andevärlden då många upplever att man glömt alla sina frågor när man väl satt sig ner vid bordet. För en del människor så tar det även några sessioner med bordet innan man riktigt förstår hur man ska bete sig och ställa sina frågor.

När du väl är färdig med din seans/frågestund med andevärlden så är det viktigt att du tackar bordet för dess hjälp att vara det hjälpande verktyget mellan er och andra sidan samt att tacka din guide för hjälpen med sessionen. 

Sitt kvar vid bordet och rör nu händerna motsols istället med fingertopparna emot bordsytan, nu är det mycket troligt att bordet kanske rör sig lite extra då alla energier går tillbaka till ljuset/källan. 

Var rädd om bordet och ge det stor respekt. 
Vi hoppas att du kommer få uppleva många fina och betydelserika stunder med ditt trollbord!